Вести

Interview with Nicos Chatzivrettas (English Subtitles)

Nikos Chatzivrettas – professional basketball player. He won the Euroleague twice with his team (Panathinaikos) in 2007 and 2009. He played for the Greek National team and won a gold medal at the Eurobasket (2005) and silver medal at the FIBA world championship (2006). Dual career athlete: After the end of his professional basketball player career,Continue reading “Interview with Nicos Chatzivrettas (English Subtitles)”

Поддршката на Европската комисија за изработка на оваа публикација не претставува одобрување на содржината што ги рефлектира ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за било каква употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.


[Project Number: 613606-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SCP ]

%d bloggers like this: